Quick Query


Course Name

MPSC (STI/PSI/ASST) MARATHI Test Series

Purchase Course   Go Back  

   ADVANTAGES


करिअर डेस्क हे केवळ एम.पी.एस.सी. ऑनलाईन प्रोग्राम (मराठी / इंग्रजी) देणारी संस्था आहे.

खास वैशिष्ट्ये:

1. अभ्यास साहित्य आणि नोट्स

2. ऑनलाइन परीक्षा (24 x 7)

3. विषय-आधारित चाचण्या

4. 20 टेस्ट (पूर्व) - मॉडेल / मागील परीक्षा

5. 10 टेस्ट (मुख्य) - मॉडेल / मागील परीक्षा

6. मासिक सामान्य ज्ञान (ई-मेलर्स)

कोणत्याही स्पष्टीकरणासाठी - 90290210 9 9 वर कॉल करा

   MODULES

  •   Not Available